Mapa dachów
Panorama 911 dachów - znajdź dach w swojej okolicy

Czym charakteryzuja się dachówki wentylacyjne?

Czym charakteryzuja się dachówki wentylacyjne?

W przypadku budowy dachu dużą uwagę przywiązuje się do estetyki pokrycia dachowego oraz jego odpowiedniej ochronie przed czynnikami zewnętrznymi — zalaniem, dużą różnicą temperatur. Poza zamontowaniem odpowiedniego materiału na dach, dobranego do wielkości dachu i szkieletu, warto zwrócić uwagę na detale, w postaci zapewnieniu pokryciu odpowiedniej cyrkulacji powietrza. W jaki sposób zamontować dachówki wentylacyjne?

Czym są dachówki wentylacyjne?

Właściwa cyrkulacja powietrza pod pokryciem dachu pozwala zachować budynek maksymalnie szczelnym i ciepłym — minimalizowane są straty ciepła przez konstrukcję dachu. Brak otworów wentylacyjnych doprowadzi co ciągłego odkładania się wilgoci pod poszyciem, a zastosowana w nim izolacja przestanie działać jako warstwa ochronna. Zastosowanie dachówek wentylacyjnych, które montowane są  ruszcie z łat i kontrłat, między folią a pokryciem, utworzy się kanał wentylacyjny, służący odprowadzaniu wilgoć.

Dlaczego warto stosować dachówki wentylacyjne?

Stosowanie dachówek wentylacyjnych wspomaga usuwanie wilgoci z wnętrza konstrukcji dachu. Najmniejsza powierzchnia przekroju poprzecznego szczeliny powinna stanowić 200 cm² na 1 m szerokości szczeliny. Wymiary wlotu i wylotu określone są jako minimalne, muszą stanowić 0,2%, a wylot 0,05% tej powierzchni. Pomagają one w określony sposób poprawiać przepływ powietrza. Montuje się je  tak, aby na 13 m2 dachu przypadała jedna dachówka wentylacyjna. Bardzo często montuje się je  W przypadku dużych odległości między kalenicą a okapem, należy układać je w dwóch rzędach, a gdy rozpiętość dachu przekracza 12 m nawet w 3 rzędach. Standardowy rozstaw pomiędzy rzędami dachówek wentylacyjnych to ok. 1,5 m – 1,8 m. O tym czy należy na danej konstrukcji zastosować dachówki wentylacyjne, powinien zadecydować dekarz, przeprowadzając odpowiednią analizę opłacalności przedsięwzięcia. Zaleca się, by były one obecne w konstrukcjach dużych dachów zwłaszcza przed i za oknami dachowymi, dużymi kominami i lukarnami.